Kronvildt og dåvildt er vildtarter i fremgang i mange områder i Danmark. Derfor står det højt på mange jægeres ønskeliste at nedlægge en hjort, hind eller kalv. For mange jægere er jagt på både kronvildt og dåvildt relativt nyt og selv for de som har nedlagt adskillige stykker af en af disse arter, er den biologiske viden ofte begrænset. Det vil Danmarks Jægerforbund i Vejle Kommune (JKF) gerne ændre på og inviterer derfor til informationsmøde med Mads Flinterup fra Jægerforbundets vildtbiologiske afdeling.

Mads Flinterup er forstkandidat og en af landet førende eksperter inden for hjortevildtets biologi og forvaltning. Han vil komme ind på bestandssammensætning og afskydningspolitik for især det store hjortevildt, men han vil også berøre råvildtet og hvordan dette adskiller sig fra de store arter. Få bl.a. svar på spørgsmål som: Er førerhinden en myte? Gevirfredning – giver det større hjorte og giver større hjorte en bedre brunst og flere kalve? Vil skumringsjagt give bedre jagtmuligheder?

De fleste jægere er bekendt med de generelle jagttider, men mange er ikke klar over, at der for bl.a. hjortevildtet gælder en række lokale fredninger f.eks. af kronhjorte med færre end 10 sprosser. Dette er ikke mindst relevant for jægere i Vejle-området. Jager man hjortevildt bør man derfor gøre sig bekendt med Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. Nr. 982 af 10. september 2014 fra Miljøministeriet (Naturstyrelsen).

Informationsmødet holdes tirsdag d. 30. september kl. 19-21:45 på Vejle Midtbyskole, Damhaven 13B, 7100 Vejle. Alle er velkomne. Der kan parkeres i skolegården.

 

JKF Vejle.

 

and

 

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/